Szanowni Państwo,

W związku z tym informujemy Państwa, że 25/05/2018 roku zacznie obowiązywać nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych –  RODO, które wprowadza zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 1. Dane Administratora
  Administratorem Twoich danych pozyskanych przez stronę internetową www.poradniacmed.pl  oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego +22 21 28 111 jest ProCar Plus Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jacka Odrowąża 15 03-310 Warszawa, REGON: 368927861, NIP: 5242845927.
 1. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna
  Poradnia Cmed przechowuje dane zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
  Na podstawie art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186), w sposób elektroniczny, a dokumenty będące w formie papierowej jakoś dodatkowa dokumentacja zostają zeskanowane i dopięte do przedmiotowej dokumentacji.
 1. Przysługujące Państwu prawa
  Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, edycji, uzupełnienia,ograniczenia oraz żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Ma Pani/Pan prawo do upoważnienia osoby do wglądu w historię lub odbiór dokumentacji. Również ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych raz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych celach marketingowych. Państwa prawem jest również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 1. Informacje o dobrowolności/wymogu podawanych przez Państwa danych oraz o ewentualnych konsekwencjach wynikających z ich nie podania.
  Podawanie przez Państwa  danych osobowych było dobrowolne, ale również konieczne do zawarcia i wykonania usług przez ProCar Plus Sp. z o.o.  W przypadku nie podania danych poradnia będzie zmuszona odmówić zawarcia umowy.
  Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody. Maja Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody przeanalizujemy czy nadal istnieją podstawy do przetwarzania danych.