O nasOśrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Nasze ośrodki przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Wizyty umawiane są telefonicznie na konkretny, wygodny dla pacjenta, termin. Nasi Pacjenci maja nie tylko możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami ale również mogą korzystać z pomocy psychologicznej online.

Naszymi pacjentami mogą być osoby od najmłodszych lat do 21 roku życia. W przypadku młodzieży pełnoletniej warunkiem uczęszczania na terapie jest posiadanie statusu ucznia/studenta oraz odpowiednie wskazania medyczne.

Oferujemy:

  • porady psychologiczno-diagnostyczne
  • porady psychologiczne
  • sesje psychoterapii indywidualnej
  • sesje wsparcia psychospołecznego
  • wizyty, porada domowe lub środowiskowe, realizowane w ramach poradni psychologicznej przez osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach I poziomu referencyjnego

 Umawiania wizyt odbywa się poprzez infolinie pod numerem 22 21 28 111

oraz pod adresem mailowy rejestracja@poradniacmed.pl.